Şeffaf Plak Merkezi'ne Hoşgeldiniz!
Beşiktaş, İstanbul / Türkiye

Splint Tedavisi

Ağız Açma Kısıtlılığı ve Eklem Tedavileri

Günümüzde stres maalesef hepimiz için kaçınılmaz hale gelmiştir. Toplumda daha %80 oranında kadın hastalarımızda görülen ve son dönemde erkek hastalarımızda da oranının gittikçe yaygınlaştığı eklem problemleri en önemli etkeni stresle birlikte hayatımızın bir parçası haline gelmiştir.

Ortodontik tedaviler eklem problemleriyle bazı durumlarda direkt bağlantılı olabilmektedir. Eğer dişlerin mevcut pozisyonunda çeneler olması gereken konumun dışında konumlanıyorsa ve bu eklem dokusuna hasar veriyorsa eklem problemleriyle karşılaşırız. Bu durumlarda ortodontik tedavi sonucunda eklem dokularının rahatlaması sonucu eklem şikayetlerinin azalması ile karşılaşırız.

Dünyada da oldukça yaygın görülen eklemden gelen ses, ağız açma kısıtlılığı, eklem bölgesinde ağrı ve hassasiyetin görülme durumlarında kapsamlı bir eklem muayenesi gerekmektedir. Eklem bölgesinde problemin nereden kaynaklandığına bağlı olarak tedavi yolumuzu belirlemekteyiz. Eklem splinti tedavileri, bu tedavilerin kapsamındadır.

Eklem splinti, en çok ‘gece plağı’ dediğimiz diş sıkma için kullanılan plaklarla karıştırılmaktadır. Splint tedavisi gece plaklarından tamamen farklıdır ve eklem diskini doğru pozisyonlandırmamız için uyguladığımız bir tedavidir. Splint tedavisinin süreci 6 aydır. Splint tedavisi bittikten sonra şeffaf plak veya tel tedavisine başlamaktayız. Hastamızın mevcut yeni kapanışına göre ortodontik tedavisi gerçekleştirilir.Şeffaf Plak Merkezinde splint tedavisi ‘dijital’ olarak yapılmaktadır.

2024©copyright tbn web